Matematyka
 
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

W tabeli przedstawiono liczbę nieobecnych ...

1 Zadanie
2 Zadanie

a)

 

 

b)

Średnią obliczymy dzieląc sumę wszystkich nieobecności przez ilość dni tygodnia, w którym uczniowie byli nieobecni.