Fizyka
 
Świat fizyki 1B (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015
Wykres v(t) przedstawia zależność szybkości 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wykres v(t) przedstawia zależność szybkości

10 Zadanie

a) Fałsz.

Do sprawdzenia poprawności tego podpunktu nie trzeba nawet obliczać długości przemierzonej drogi. Zauważmy, że pojazd A porusza się przez całą drogę z szybkością 60 m/s, a pojazd B osiąga tą szybkość dopiero przy 10 sekundzie ruchu, stąd na pewno pojazd A przemierza dłuższą drogę.

b) Prawda.

Szybkość pojazdu A jest wielkością stałą, stąd przyspieszenie wynosi 0. Jakiekolwiek by nie było przyspieszenie pojazdu B, jest ono większe od przyspieszenia pojazdu A.

c) Fałsz.

Szybkości obu pojazdów zrównały się w chwili t=10 s (wykresy prędkości od czasu przecięły się w punkcie, który odpowiada czasowi 10 sekund).

d)

Musimy znaleźć czas, po którym długość drogi pokonanej przez oba samochody wynosiła tyle samo.

Obliczmy wartość przyspieszenia pojazdu B:

Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym (ruch pojazdu B) oblicza się ze wzoru:

A w ruchu jednostajnym (ruch pojazdu A):

Przyrównując do siebie te wzory i wstawiając znane wartości (prędkości dla pojazdu A i przyspieszenia dla pojazdu B) wyznaczymy równanie, dzięki któremu obliczymy czas, w których droga przebyta przez oba pojazdy jest równa.

Sprawdzenie:

Pamiętamy,  że drogę można obliczyć jako pole pod wykresem funkcji v(t). Sprawdźmy, czy dla czasu 20 sekund pola pod wykresami v(t) dla pojazdu A i pojazdu B są takie same.

 

Zdanie d) jest fałszywe.