Fizyka
 
Świat fizyki 1B (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015

Odczytaj z wykresu przedstawiającego zależność

6 Zadanie
7 Zadanie

 

 

Odpowiedź:

W ciągu pierwszej sekundy ciało przebyło drogę 4 metrów, w ciągu drugiej sekundy drogę 1 metr, w ciągu trzeciej sekundy drogę 1 metr.

W pierwszej sekundzie ciało poruszało się z szybkością 4 m/s , w drugiej sekundzie 1 m/s, a w trzeciej sekundzie 1 m/s. Ponieważ w czasie 3 sekund ciało przebyło drogę 6 m, to jego szybkość średnia wynosi 2 m/s.