Fizyka
 
Świat fizyki 1B (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015

W chwili rozpoczęcia obserwacji wózek (podobnie

2 Zadanie
3 Zadanie

Wyznaczmy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym z jakim przyspieszeniem poruszał się wózek:

Podstawiamy dane:

 

 

 

Znając przyspieszenie wózka obliczamy drogę przemierzoną w czasie dwóch sekund:

Stąd droga przemierzona w ciągu samej drugiej sekundy (droga przemierzona w ciągu dwóch sekund pomniejszona o drogę przebytą w pierwszej sekundzie):

 

w ciągu drugiej sekundy 15 cm, w czasie dwóch sekund 20 cm .

 

 

Obliczmy drogę przemierzoną w czasie trzech sekund:

Stąd droga przemierzona w ciągu samej trzeciej sekundy (droga przemierzona w ciągu trzech sekund pomniejszona o drogę przebytą w pierwszych dwóch sekundach):

 

 

w ciągu trzeciej sekundy 25 cm, w czasie trzech sekund 45 cm .

 

Obliczmy drogę przemierzoną w czasie czterech sekund:

Stąd droga przemierzona w ciągu samej czwartej sekundy (droga przemierzona w ciągu czterech sekund pomniejszona o drogę przebytą w pierwszych trzech sekundach):

 

 

w ciągu czwartej sekundy 35 cm, w czasie czterech sekund 80 cm .

Odpowiedź: (...) w ciągu drugiej sekundy 15 cm, w czasie dwóch sekund 20 cm, w ciągu trzeciej sekundy 25 cm, w czasie trzech sekund 45 cm, w ciągu czwartej sekundy 35 cm, w czasie czterech sekund 80 cm.