Fizyka
 
Świat fizyki 1B (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015
Dwie równoległe windy w centrum 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dwie równoległe windy w centrum

4 Zadanie

Wartości prędkości ludzi stojących w jednej windzie względem ścian budynku są równe wartości prędkości winy, czyli:

Skoro prędkości obu wind mają przeciwny zwrot, to w miarę postępującego ruchu ich prędkość względem siebie jest większa niż prędkość względem ścian budynku. Wartości prędkości ludzi stojących w jednej windzie względem drugiej windy są równe sumie wartości prędkości obu wind: