Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Skorzystaj z tego, że 9,99*8,8 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W liczbie 9,99 przesunięto przecinek o 1 miejsce w prawo i otrzymano liczbę 99,9. 

W liczbie 8,8 przesunięto przecinek o 1 miejsce w lewo i otrzymano liczbę 0,88. 

Jeśli iloczyn liczb 9,99 i 8,8 jst równy 87,912 to aby otrzymać iloczyn liczb 99,9 oraz 0,88 należy w liczbie 87,912 przesunąć przecinek o 1 miejsce w prawo, a następnie o 1 miejsce w lewo - po takich działaniach wynik nie zmieni się, dlatego prawidłowa jest odpowiedź A.