Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5. Zeszyt ćwiczeń część 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Oblicz krótszą wysokość równoległoboku 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz krótszą wysokość równoległoboku

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Trawnik to równoległobok o bokach długości 15 m i 25 m. Wysokość opuszczona na podstawę o długości 15 m ma długość 20 m.

Pole równoległoboku obliczamy mnożąc długości podstawy i wysokości na nią opuszczonej. 

 

 

Oznaczmy długość wysokości opuszczonej na bok 25 m jako h. 

Jeśli pole równoległoboku obliczamy mnożąc długości podstawy i wysokości na nią opuszczonej, więc długość wysokości obliczymy dzieląc pole przez długość podstawy: 

 

 

Odpowiedź:

Krótsza wysokość równoległoboku ma 12 metrów.