Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Obwód rombu jest równy 800 cm 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Romb to czworokąt mający wszystkie boki jednakowej długości. Mając dany obwód możemy policzyć, jaką długość ma jeden bok rombu: 

 

 

Romb jest równoległobokiem (ponieważ jest czworokątem mającym dwie pary boków równoległych), dlatego jego pole możemy obliczać tak, jak pole równoległoboku - mnoząc długość podstawy razy długość wysokości na nią opuszczonej. Możemy także mnożyć przez siebie długości przekątnych rombu i ten iloczyn dzielić przez 2. 

 

Najpierw obliczymy pole korzystając z długości przekątnych, które podano w zadaniu: 

 

 

 

 

Teraz chcemy obliczyć, jaką długość ma wysokość rombu. Wiemy, że jego bok (czyli zarazem podstawa) ma 200 cm, a pole ma 384 00 cm². Zatem wysokość ma długość: 

`384\ 00\ cm^2:200\ cm=384:2\ cm=192\ cm` 

Odpowiedź:

Pole rombu jest równe 384 00 cm², a jego wysokość ma długość 192 cm.