Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5. Zeszyt ćwiczeń część 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
W każdym punkcie narysuj 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W każdym punkcie narysuj

15 Zadanie
16 Zadanie

a) trapez prostokątny

b) trapez równoramienny

c) prostokąt (jeśli 3 kąty mają być proste, a suma miar wszystkich kątów w czworokącie jest równa 360°, to czwarty kąt także musi być prosty, ponieważ 360°-90°-90°-90°=90°)