Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Które czworokąty mają podaną własność?

14 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

(korzystamy z rysunków ze strony 27)