Matematyka
 
Matematyka z pomysłem 5. Zeszyt ćwiczeń część 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Oceń prawdziwość podanych zdań

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
11 Zadanie

 

Wszystkie ściany prostopadłościanu muszą być prostokątami. Oczywiście może się zdarzyć tak, że są kwadratmi, ale nie jest to konieczne. 

 

 

Prostopadłościan ma 8 wierzchołków. 

 

 

Każdy prostopadłościan ma 12 krawędzi, to prawda, ale po cztery równej długości, a nie po dwie równej długości.