Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Poniżej podano po dwie miary kątów trójkątów 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Poniżej podano po dwie miary kątów trójkątów

10 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Podział trójkątów ze względu na długość boków:

- różnoboczne - każdy bok jest innej długości, także wszystkie kąty mają różne miary

- równoramienne - dwa ramiona mają jednakową długość, trójkąt ma dwa kąty jednakowej miary (kąty przy podstawie)

- równoboczne - wszystkie boki są równej długości, wszystkie kąty mają miarę 60°

 

Od razu zauważamy, że trójkąt II jest równoramienny - podane kąty mają jednakowe miary. 

Z kolei trójkąt IV także ma dwa kąty jednakowej miary 60°, więc trzeci kąt ma także 60°, jest więc równoboczny. 

 

Dla każdego pozostałego trójkąta obliczamy miarę trzeciego kąta, potem, mając wszystkie miary, podajemy rodzaj trójkąta. 

 

 

 

 

 

 

 

`I\ \ -\ \ B\ \ \ \ \ II\ \ -\ \ B\ \ \ \ \ III\ \ -\ \ A\ \ \ \ \ IV\ \ -\ \ C\ \ \ \ \ V\ \ -\ \ B\ \ \ \ \ VI\ \ -\ \ B`