Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Zmieszano dwa gatunki cukierków 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zmieszano dwa gatunki cukierków

5 Zadanie
6 Zadanie

 

 

 

 

 

x kilogramów po 14 zł plus (10-x) kilogramów po 18 zł, to 10 kilogramów po 15 zł:

`x*14+(10-x)*18=10*15`   

`14x+180-18x=150` 

`-4x+180=150\ \ \ \ |-180` 

`-4x=-30\ \ \ \ |:(-4)` 

`x=(-30)/(-4)=30/4=14/2=7,5` 

`10-x=10-7,5=2,5` 

 

`"sprawdzenie"` 

Sprawdzamy, czy za 7,5 kg cukierków po 14 zł oraz 2,5 kg cukierków po 18 zł zapłacimy razem 150 zł. 

`7,5*14+2,5*18=105+45=150` 

Odpowiedź:

Cukierków po 14 zł za 1 kg było 7,5 kg, a cukierków po 18 zł za 1 kg - 2,5 kg.