Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń część 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Trapez ABCD ma wierzchołki: 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Trapez ABCD ma wierzchołki:

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Punkt D musi znajdować się na zielonej linii przerywanej, gdyż podstawy trapezu są równoległe. 

Długość krótszej podstawy trapezu wynosi: 1 .

Długość wysokości trapezu jest równa: 3. 

Szukamy długości dłuższej podstawy trapezu. 

Pole trapezu ma być równe 9. Pole trapezu to połowa sumy długości podstaw pomnożona przez długość wysokości. 

  

Więc:
 

Pole jest więc dwa razy mniejsze od iloczynu sumy długości podstaw i wysokości. 
Aby iloczyn sumy długości podstaw i wysokości był równy polu, pole to musimy zwiększyć dwukrotnie. 
Czyli:
  

18=6∙3, więc 18(pole) jest równe 6(suma długości podstaw) ∙3(długość wysokości).

Suma długości podstaw musi być równa 6. Skoro krótsza podstawa ma długość 1, to dłuższa musi mieć długość 5. 

Długość dłuższej podstawy trapezu jest równa: 5.  

Punkt D musi być więc oddalony od punktu C o 5 krateczek. 

Punkt D ma współrzędne:
D=(3,-1)

Odpowiedź:

D=(3,-1)

Długość dłuższej podstawy trapezu jest równa: 5. 

Długość krótszej podstawy trapezu wynosi: 1.

Długość wysokości trapezu jest równa: 3.