Biologia
 
Biologia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zyta Sendecka
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Wykres przedstawia zależność liczby zgonów 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wykres przedstawia zależność liczby zgonów

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

a)

  b) Górna granica poziomu cholesterolu niezagrażająca życiu człowieka to około 50 mg/dl.