Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Korzystając z mapy na s. 91, omów przebieg 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Korzystając z mapy na s. 91, omów przebieg

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Przebieg wojny domowej w Rosji w latach 1918 - 1922 (na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku na s. 92) .

  • Na terenie Ukrainy (gen. Anton Denikin), Syberii (adm. Aleksander Kołczak) i Estonii (gen. Nikołaj Judenicz) toczyły się najbardziej zacięte boje z wiernymi carowi armiami "Białych" generałów. 
  • Po ponokaniu "Białych" i pozostałych przeciwników politycznych, w 1921 r. bolszewicy rozpoczęli ekspansję terytorialną. W początkowej fazie objęła ona ziemie należące wcześniej do imperium carskiego.
  • Komuniści zajęli tereny Zakaukazia, niszcząc kształtujące się tam państwa Gruzinów, Ormian i Azerów. Na tych obszarach utworzono Zakaukaską Republikę Radziecką.
  • W wyniku postępującej ekspancji bolszewicy zajęli tereny Ukrainy i Białorusi. 
  • Bolszewikom nie udało się natomiast opanować krajów nadbałtyckich: Estonii, Łotwy, Litwy oraz Finlandii, które przed wojną stanowiły część carskiej Rosji. Panstwa te, podobnie jak II Rzeczpospolita obroniły swoją niepodległość. 
  • Za zakończenie wojny domowej w Rosji uważane jest zajęcie Krymu przez oddziały Armii Czerwonej. Walki na Dalekim Wschodzie trwały jednak aż do 25 października 1922 r. - zajęcie Władywostoku. W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 r., a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 r.