Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przeczytaj zamieszczone poniżej teksty źródłowe 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przeczytaj zamieszczone poniżej teksty źródłowe

Źródło 1. Zadanie
Źródło 2. Zadanie

1. Przedstaw propozycję sposobu rozwiązania kryzysu sudeckiego wysuniętą przez Francję i Wielką Brytanię wobec Czechosłowacji

- Francja oraz Wielka Brytania zgodziły się na odłączenie Kraju Sudeckiego od Czechosłowacji i przekazanie tych ziem pod zarząd III Rzeszy. Swoje stanowisko tłumaczyły koniecznością zachowania pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz w Czechosłowacji. Mocarstwa zachodnie uznały, iż najlepszym sposobem na rozwiązanie kryzysu sudeckiego będzie bezpośrednie przekazanie spornych obszarów Niemcom, bez przeprowadzania zbędnego ich zdaniem plebiscytu. Zaznaczali: " Zdajemy sobie sprawę z trudności wiażących się z plebiscytem i znane są nam Wasze zastrzeżenia już wysunięte przeciw tej ewentualności [...] . Z tego powodu zakładamy, że Rząd Wasz będzie wolał uregulować problem Niemców sudeckich drogą bezpośredniego odstąpienia, traktując to jako przypadek specjalny ".

2. Jakie argumenty wysuwały rządy Francji i Wielkiej Brytanii za przyjęciem ich propozycji?

- Rządy Francji i Wielkiej Brytanii swoje postępowanie tłumaczyły koniecznością zachowania pokoju w Europie oraz podtrzymania dotychczasowych interesów Czechosłowacji. W tekście źródłowym czytamy: " W świetle tych rozważań oba Rządy zostały zmuszone dojsć do wniosku, że zachowanie pokoju oraz bezpieczeństwa żywotnych interesów Czechocłowacji nie może być skutecznie zapewnione, jeżeli obszary te nie zostaną obecnie przekazane Rzeszy ". 

- Brytyjski premier Neville Chamberline po powrocie z Monachium stwierdził na lotnisku: " Przywożę wam pokój ". Innego zadania był jego przeciwnik polityczny Winston Churchill, który stwierdził: " Mieli (Francja oraz Wielka Brytania) do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, a wojnę będą mieli i tak ". 

3. W jakim tonie utrzymana była odpowiedź Czechosłowacji? Na jakie kwestie została w niej zwrócona szczególna uwaga? 

- Przedstawicieli rządu Czechosłowacji nie zaproszono na obrady konferencji w Monachium. Mocarstwa zachodnie postawiły ich przed faktem dokonanym. Czechosłowacja była zmuszona uznać decyzję podjętą przez Francję i Wielką Brytanię, na skutek czego utraciła 1/5 swojego terytorium, 1/4 ludności i ok. 40% potencjału przemysłowego. 

- Odpowiedź Czechosłowacji utrzymana była w tonie pełnym zawodu, rozczarowania oraz żalu. Zwrócono uwagę na fakt, iż wszystkie decyzje zostały podjęte bez uprzedniej konsultacji z Rządem Czechosłowackim.