Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przedstaw drogę Adolfa Hitlera do władzy 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przedstaw drogę Adolfa Hitlera do władzy

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Droga Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech :

  • W wyniku klęski Niemiec w I wojnie światowej zmienił się zasadniczo ustrój polityczny państwa. W pierwszych latach istnienia Republiki Weimarskiej panował potężny chaos polityczny, połączony z kryzysem finansowym państwa. Niemiecka scena polityczna targana była walkami partyjnymi, przeważnie przenoszonymi na ulice. W takiej atmosferze politycznej dojrzewał w Bawarii nowy ruch społeczno - polityczny o charakterze nazistowskim. Zasady narodowego socjalizmu, określanego jako nazizm zostały sformułowane przez Adolfa Hitlera w książce "Mein Kampf", którą napisał w więzinnej celi.
  • W 1920 r. powołano Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą (NSDAP). Jej przywódca - Adolf Hitler nie zdobył początkowo szerszego poparcia społecznego. NSDAP nie posiadało początkowo jasnej tożsamości programowej, skupiało głównie rowścieczonych dyktatem wersalskim przeciwników niemieckiej demokracji. 
  • Szansa na przejęcie władzy pojawiła się na przełomie lat 20. i 30., kiedy to w Niemczech i na świecie wybuchł wielki kryzys gospodarczy. Społeczeństwo niemieckie stało się wówczas bardziej otwarte na radykalne hasłe populistyczne, głoszone przez nazistów. 
  • W wyniku wyborów przeprowadzonych do Reichstagu w 1930 r. NSDAP uzyskało 18% poparcie i zajęło drugie miejsce po socjaldemokratach. 
  • W czasie kolejnych wyborów, przeprowadzonych latem 1932 r. NSDAP zdobyło już 37% poparcie, a tym samym najsilniejszą pozycję w Reichstagu. 
  • 30 stycznia 1933 r. prezydent Republiki Weimarskiej - Paul von Hindenburg powierzył Hitlerowi urząd kanclerza. Datę tę uznaje się za moment przejęcia władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera.