Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Dokonaj analizy informacji przedstawionych w tabeli 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dokonaj analizy informacji przedstawionych w tabeli

1 Zadanie

1. Określ, o ile zmniejszyło się polskie terytorium w wyniku II wojny światowej?

- W wyniku II wojny światowej polskie terytorium zmniejszyło się o 77 tys. km2.

2. Wyjaśnij, dlaczego ludność Polski w 1946 r. zmniejszyła się o ok. 10 mln, podczas gdy szacuje się, iż w II wojnie światowej zostało zabitych ok. 6 mln obywateli polskich

- W 1946 r. ludność Polski zmniejszyła się o ok. 10 mln, z powodu zmiany przedwojennych granic, przesiedleń oraz wywózek Polaków w głąb ZSRR - do Kazachstanu i na Syberię.