Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przedstaw proces tworzenia się Armii Krajowej 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Armia Krajowa

Proces tworzenia się Armii Krajowej :

  • Po klęsce wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r. i podziału Rzeczypospolitej pomiędzy dwie okupacje: niemiecką i sowiecką - nie zdołano złamać w Narodzie Polskim woli walki o niepodległość. 
  • 27 września 1939 r . powołano do życia zakonspirowaną Służbę Zwycięstwu Polski (SZP) na czele z gen. Michałem Karaszewiczem - Tokarzewskim
  • Przy komendzie SZP powstała Rada Główna , w której skład wchodzą przedstawiciele trzech stronnictw: Polskiej Partii Socjalistycznej , Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Narodowego .
  • 4 grudnia 1939 r . na rozkaz gen. Władysława Sikorskiego powstała nowa organizacja wojskowa - Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) . Na jej czele stanął gen. Kazimierz Sosnkowski
  • Przy ZWZ powstał Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP) , przekształcony z Rady Głównej funkcjonującej przy SZP, zwiększony o Stronnictwo Pracy. Przewodnictwo Komitetu objął z wyboru przedstawiciel PPS - WRN - Kazimierz Pużak .
  • 14 lutego 1942 r . ZWZ przemianowano na Armię Krajową (AK) . Nowa nazwa miała podkreślić, że siły zbrojne w kraju stanowią integralną część Wojska Polskiego podległego rządowi na wychodźstwie. 

Celem Armii Krajowej było prowadzenie walki zbrojnej, mającej doprowadzić do odbudowy państwa polskiego i przygotowanie społeczeństwa do powstania zbrojnego przeciwko oddziałom wojsk niemieckich podczas wycofywania się ich z Polski. Działania AK miały przebiegać w trzech kolejnych etapach: poprzez walkę konspiracyjną, powstanie, aż do walki o wytyczenie granic państwa.

W szczytowym okresie Armia Krajowa liczyła 350 tys. żołnierzy. Komendantami AK byli: gen. Stefan Rowecki pseud. "Grot ", gen. Tadeusz Komorowski pseud. "Bór" i gen. Leopold Okulicki pseud. "Niedźwiadek" .