Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Omów kształtowanie się cywilnych struktur 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Kształtowanie się cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego

- Konspiracja cywilna rozwijała się niemal równolegle z konspiracją wojskową. 

- SL "Roch" , PPS - WRN , SN oraz SP utworzyły tzw. "grubą czwórkę" . Z wyjatkiem SP każde z nich posiadało własną organizację wojskową. 

- W lutym 1940 r. przedstawiciele tych partii utworzyli przy ZWZ - Polityczny Komitet Porozumiewawczy

- W grudniu 1940 r. rozpoczęła działalność Delegatura Rządu na Kraj , która kierowała strukturami politycznymi podziemia i budowała zakonspirowany aparat administracyjny podległy rządowi RP na wychodźstwie. W ramach delegatury działała również Rada Pomocy Żydom "Żegota"

- Przy Delegaturze Rządu na Kraj działało również Kierownictwo Walki Cywilnej (1942 r. - Stefan Korboński), przekształcone w 1943 r. w Kierownictwo Walki Podziemnej

- W 1943 r. Polityczny Komitet Porozumiewawczy został przekształcony w Krajową Reprezentację Polityczną , a w styczniu 1944 r. w Radę Jedności Narodowej (RJN) . Na jej czele stanął Kazimierz Pużak (PPS - WRN). 

- Program RJN został przedstawiony w manifeście: "O co walczy naród polski" z 15 marca 1944 r . Zaprezentowano w nim wizję powojennej Rzeczypospolitej:

  • powrót do granic na wschodzie zgodnych z ustaleniami pokoju ryskiego z 1921 r.;
  • granice na zachodzie i północy przesunięte na zachód kosztem ziem niemieckich (jako rekompensata za straty wojenne);
  • przeprowadzenie reformy rolnej; 
  • powojenna Polska miała być państwem demokracji parlamentarnej;
  • zagwarantowanie autonomii mniejszościom narodowym;