Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przeczytaj wspomnienia Nikity Chruszczowa 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przeczytaj wspomnienia Nikity Chruszczowa

Źródło 1. Zadanie
Źródło 2. Zadanie

1. W jaki sposób autor przedstawił wydarzenia na Ukrainie w 1939 r.? Jaki widział w nich cel?

Nikita Chruszczow wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie w 1939 r. przedstawił jako oswobodzenie tych ziem spod jarzma "polskich panów". Wśród Ukraińców panowała wielka euforia i radość, będąca wynikiem przyjęcia tych ziem do ZSRR. Chruszczow podkreślał: " Jeden po drugim wszyscy mówcy ze wzruszeniem i radością podkreślali, że przyjęcie do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej jest ich najgłębszym marzeniem (...)   ludność Zachodniej Ukrainy witała Armię Czerwoną tak, jak ludzie pracy powinni witać swoich wyzwolicieli ".  

22 października 1939 r . odbyły się wybory do Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy, na których jednogłośnie wybrano kandydatów wyznaczonych przez władze sowieckie. Kandydaci jednogłośnie przegłosowali prośbę o włączenie Zachodniej Ukrainy (26 października we Lwowie) i Zachodniej Białorusi (28 października w Białymstoku) do ZSRR. Rady Najwyższe ZSRR oraz Ukraińskiej SRR i Białoruskiej SSR w listopadzie 1939 r. przychyliły się do tych próśb.

We wrześniu 1939 r. wielu Białorusinów, Ukraińców i Żydów z radością patrzyło na upadek Rzeczypospolitej i z entuzjajzmem witało wkraczającą Armię Czerwoną. Niejednokrotnie manifestowana radość z upadku Polski przejawiała się aktami przemocy wobec zołnierzy polskich, administracji i zwykłych obywateli narodowości polskiej. 

2. Określ, do kogo skierowany był ten tekst i czemu miał służyć

Powyższy tekst skierowany był do mocarstw zachodnich, w celu usprawiedliwienia postępowania Sowietów oraz usankcjonowania włączenia Ukraińskiej SRR w głąb w ZSRR.