Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Korzystając z mapy na s. 209, przedstaw losy 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Korzystając z mapy na s. 209, przedstaw losy

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Losy ziem polskich po zakończeniu kampanii wrześniowej :

  • Część obszarów zajętych przez Niemców we wrześniu 1939 r. została bezpośrednio anektowane przez III Rzeszę - Pomorze Gdańskie , Wielkopolska , część Mazowsza , Suwalszczyzna , ziemia łódzka , polska część Górnego Śląska , Zagłębie Dąbrowskie , Śląsk Cieszyński a od 1941 r. również Białostocczyzna
  • Z ziem centralnej Polski, zajętych przez wojska niemieckie utworzono w 1939 r. Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. Na czele GG stanął Hans Frank. Tereny Generalnego Gubernatorstwa stały się miejscem największych mordów na ludnosci żydowskiej. 
  • Od września 1939 r. do czerwca 1941 r. pod okupacją sowiecką znalazły się ziemie II Rzeczypospolitej na wschód od Pisy, Narwi, Bugu i Sanu - Kresy Wschodnie.