Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Omów działania wojsk polskich w latach 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Omów działania wojsk polskich w latach

1 Zadanie
2 Zadanie

Działania wojsk polskich w latach 1940 - 1943

Podczas II wojny światowej Polacy brali udział w walkach z Niemcami na wszystkich frontach w Europie. Siły podległe początkowo emigracyjnemu rządowi we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii walczyły w Europie Zachodniej, we Włoszech a nawet w Afryce Północnej. Polskie lotnictwo osłaniało wiele opreacji alianckich, a marynarka wojenna wspierała sojuszników w czasie bitwy o Atlantyl. Oprócz oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na wschodzie u boku Armii Czerwonej od 1943 r. wlaczyły także jednostki Wojska Polskiego podporządkowane komunistom.

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich - pod dowództwem gen. Zygmunta Szyszko - Bohusza wzięła udział w walkach o ważny strategicznie port w Narwiku. W walkach w norweskich fiordach uczestniczyła również polska flota, m.in. niszczyciele Błyskawica, Burza i Grom.

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich - pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego brała udział w walkach o Tobruk, oblężony przez Afika Korps. 

Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii - Dywizjony lotnicze 302 i 303 wsławiły się w czasie powietrznej bitwy o Anglię. 

Armia gen. Andersa - została utworzona na mocy układu Sikorski - Majski. W skład polskiej armii weszli Polacy zwolnieni z więzień i łagrów. Armia gen. Andersanie wzięła udziału w walkach na froncie wschodnim. Na początku 1942 r. jej dowództwo odmówiło wysłania nieprzygotowanych oddziałów do walki, co spowodowało wzrost napięcia w relacjach z ZSRR. W kolejnych miesiącach wojsko zostało ewakuowane do Iraku. 

1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki - została utworzona w ZSRR w 1943 r., po ewakuacji armii gen. Andersa. Jej dowódcą został płk. Zygmunt Berling. Jednostka brała udział w bitwie pod Lenino (12 - 13 X 1943 r.), gdzie poniosła bardzo duże straty. Po wycofaniu z frontu włączono ją w skład 1. Armii Wojska Polskiego.