Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Powiedz, w jakich okolicznościach doszło (...) 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Powiedz, w jakich okolicznościach doszło (...)

1 Zadanie
2 Zadanie

W jakich okolicznościach doszło do ukształtowania się koalicji antyhitlerowskiej i jakie stawiała sobie cele?

- Agresja III Rzeszy na ZSRR (czerwiec 1941 r.) oraz atak Japonii na bazę Pearl Harbor na Hawajach (grudzień 1941 r.) doprowadziły do zawiązania koalicji antyhitlerowskiej. Największą rolę odgrywali w niej: przywódca ZSRR - Józef Stalin , premier Wielkiej Brytanii - Winston Churchill oraz prezydent Stanów Zjednoczonych - Franklin Delano Roosevelt , określani jako Wielka Trójka

- W marcu 1941 r. - uchwalono ustawę Kongresu Stanów Zjednoczonych Lend - Lease Ac t . Prezydent USA uzyskał prawo sprzedawania, wypożyczania lub oddawania w dzierżawę sprzętu wojskowego państwom walczącym z III Rzeszą. 

- 14 sierpnia 1941 r. - państwa koalicji podpisały Kartę Atlantycką , w której zostały określone wojenne cele koalicji - prawo narodów do suwerenności oraz wyboru formy rządów, wolność słowa, wolność religii, podniesienie stopy życiowej obywateli. 

- 1 stycznia 1942 r. - 26 państw koalicji podpisało Deklarację Narodów Zjednoczonych , w której zapowiedziano prowadzenie wojny aż do kapitulacji III Rzeszy i Japonii oraz nawiazanie współpracy gospodarczej przez sygnatariuszy. Deklaracja stała się podstawą utworzenia ONZ. 

Główne cele Wielkiej Trójki :

  • Jak najszybsze zakończenie II wojny światowej; 
  • Bezwarunkowa kapitulacja państw Osi;
  • Określenie przyszłego porządku światowego po pokonaniu państw Osi;