Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Scharakteryzuj działalność ruchu oporu w Europie 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Scharakteryzuj działalność ruchu oporu w Europie

1 Zadanie
3 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Działalność ruchu oporu w Europie :

Ruch oporu istniał niemal w każdym okupowanym państwie, jednak różnił się on zasięgiem i rozmiarami. Walka podziemna na największą skalę była zorganizowana w Polsce oraz Jugosławii. Na terenie Rosji, na Ukrainie i Białorusi istniała działalność partyzancka. Tam, gdzie okupanci prowadzili łagodniejszą politykę, np. w Danii, Luksemburgu i Czechach - konspiracja narodziła się dość późno i nie zawsze była silna. Ruch oporu przybierał różne formy - od walki partyzanckiej poprzez działalność wywiadowczą - sabotaż, dywersję oraz opór cywilny - wydawanie prasy podziemnej, kolportaż informacji. 

W 1940 r. Brytyjczycy powołali do życia Kierownictwo Akcji Specjalnych, które szkoliło, zaopatrywało i koordynowało akcje członków ruchu oporu w Europie, zwłaszcza we Francji, Grecji, Jugosławii, Norwegii i Polsce. Najsłynniejszą akcją przeprowadzoną przez oddziały SOE był udany zamach w Pradze na szefa niemieckiej Służby Bezpieczeństwa - Reinharda Heydricha. 

W większości krajów funkcjonował również komunistyczny ruch oporu, który przystąpił do walki z Niemcami po ataku III Rzeszy na ZSRR w 1941 r. Stalinowi zależało, by jak najszybciej na zapleczu frontu wschodniego wprowadzić oddziały partyzanckie, atakujące Niemców i niszczące ich dostawy zbrojne. Działania kierowane przez Moskwę przyniosły wielkie sukcesy, okupione jednak wielkimi stratami wśród ludności cywilnej.