Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Dokonaj analizy informacji przedstawionych 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dokonaj analizy informacji przedstawionych

2 Zadanie
  • Jakie ugrupowania polityczne działały w Polsce pod koniec dwudziestolecia międzywojennego?

Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego w Polsce działały następujące ugrupowania polityczne:

- Stronnictwo Narodowe (SN);

- Stronnictwo Pracy (SP);

- Stronnictwo Ludowe (SL);

- Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZON);

- Polska Partia Socjalistyczna (PPS);

- Komunistyczna Partia Polski (KPP);

  • Omów różnice w programie PPS i ugrupowań komunistycznych.  

- Polska Partia Socjalistyczna stanowiła największe ugrupowanie robotnicze w Polsce. Jej przywódcami byli Ignacy Daszyński oraz Jędrzej Moraczewski. PPS opowiadała się za demokracją parlamentarną. W sferze gospodarczej i społecznej domagała się przeprowadzenia radykalnych reform. Działacze PPS żądali m.in. wywłaszczenia wielkich posiadaczy ziemskich oraz przekazania podstawowych gałęzi przemysłu na własność społeczeństwu. Komuniści domagali się z kolei rewolucyjnych rozwiązań a także wprowadzenia systemu komunistycznego w Polsce. Podstawą ich działalności była walka o realizację potrzeb robotników oraz konieczność zniesienia własności prywatnej. Przez większość okresu międzywojennego KPP działała nielegalnie. W czasie wojny polsko - bolszewickiej polscy komuniści współpracowali z Armią Czerwoną. Służyli interesom sowieckim na terenach Polski. 

  • Określ, które ugrupowania i w jakim okresie należały do opozycji antysanacyjnej

Opozycja antysanacyjna istniała w latach 1926 - 1930. Należały do niej nastąpujące ugrupowania polityczne:

- Stronnictwo Narodowe;

-PSL "Piast";

- Chrześcijańska - Demokracja;

- Stronnictwo Chłopskie;

- PPS;

- PSL "Wyzwolenie";

  • Na podstawie tabeli i wiedzy z podręcznika określ, które ugrupowania i o jakiej orientacji politycznej utworzyły Stronnictwo Ludowe?

- Stronnictwo Ludowe utworzyły w 1931 r.: PSL - Piast , PSL - Wyzwolenie oraz Stronnictwo Chłopskie . Byli to przedstawiciele ruchu ludowego, którzy swój program polityczny kierowali do najliczniejszej grupy społecznej - chłopstwa. Głosili oni tzw. agraryzm. Bronili interesów rolników i domagali się  przeprowadzenia reformy rolnej. PSL - Piast było stronnictwem centrowym, popieranym głównie przez ludność byłego zaboru austriackiego. PSL - Wyzwolenie miało charakter lewicowy, jego sympatycy zamieszkiwani tereny dawnej Kongresówki. Głównymi działaczami ruchu chłopskiego byli Wincenty Witos i Maciej Rataj