Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
W 1921 r. w jednym z warszawskich teatrów odbyła 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W 1921 r. w jednym z warszawskich teatrów odbyła

Źródło 1. Zadanie
Źródło 2. Zadanie

1. Określ stosunek recenzenta do recenzowanej sztuki

- Recenzent pozytywnie opiniuje sztukę pt. " Wierna kochanka ". Podkreśla: " Dawno już teatr nie był tak rozgrzany. Śmiano się, klaskano. przy otwartej kurtynie i wywoływano autora ".

2. Na podstawie informacji z lekcji oraz z tekstu żródłowego, określ, dlaczego zdaniem autora recenzji, sztuka będzie się cieszyła powodzeniem u publiczności, a krytycy teatralni nie będą nią zachwyceni

- Zdaniem autora recenzji, sztuka będzie cieszyła się powodzeniem u publiczności, a krytycy teatralni nie będą nią zachwyceni, ponieważ przedstawiała ona niski poziom, nastawiony na odbiór szerszej publiczności. Komedia charakteryzowała się prostym, niewyszukanym, językiem, żywiołowymi aktami scenicznymi oraz schematycznymi zachowaniami, prostymi w odbiorze dla warstwy mieszczańskiej. Recenzentzaznaczał: " Ale to jest talent szczególny, dziwnie samorodny, bez krzty literackości. Nie szukać tam ani głębi ideowych, ani tęczowego dialogu, ani całej tej kultury technicznej, która rozwinęła się w ostatnim półwieczu. [...] Wszędzie tchnienie staroświeckiej prostoty, zelektryzowanej temperamentem scenicznym. I dlatego jego sztuki mogą nie mieć powodzenia u krytyki, lecz będą je miały u publiczności ".