Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przeczytaj wypowiedź Eugeniusza Kwiatkowskiego 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeczytaj wypowiedź Eugeniusza Kwiatkowskiego

Źródło 1. Zadanie
Źródło 2. Zadanie

1. Jak wyglądała sytuacja gospodarcza Polski w chwili powstania tekstu E. Kwiatkowskiego?

- W momencie powstania tekstu Eugeniusza Kwiatkowskiego (1930 r.) - polska gospodarka przeżywała okres stagnacji. Konieczne stało się ożywienie polskiej gospodarki, które było możliwe jedynie poprzez zakrojone na szeroką skalę inwestycje w budownictwie, energetyce, komunikacji oraz przemyśle. 

2. Dlaczego według E. Kwiatkowskiego konieczne jest planowe uprzemysłowienie kraju? Wymień trzy główne powody.  

  • szybki przyrost ludnościowy - dążenie do ograniczenia bezrobocia na przeludnionych terenach;
  • bogactwo posiadanych surowców - dostępnosć złóż mineralnych; 
  • rozszerzenie polskiego rynku wewnętrznego;