Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.

Źródło 1. Zadanie
Źródło 2. Zadanie

1. Wskaż przyczynę, dla której autor przytoczonych wspomnień zdecydował się na emigrację

- Autor przytoczonych wspomnień zdecydował się na emigrację, ze względu na brak możliwości zatrudnienia w kraju. Pomimo starań o zdobycie odpowiedniej posady, przez długi okres czasu pozostwał osobą bezrobotną. Wspominał: " Wałęsałem się po Warszawie beznadziejnie w poszukiwaniu jakiejś pracy. [...] Po długim oczekiwaniu na jakąkolwiek odpowiedź [...] zgłosiłem się do pośrednictwa pracy [...] Przy okazji dowiedziałem się jednak, że idą transporty do Francji na kontraktowe roboty rolne ".

2. Opisz mechanizmy "nakręcania" emigracji przytoczone w tekscie źródłowym

- Francuscy właściciele wielkich fabryk oraz zakładów przemysłowych bardzo cenili sobie pracę Polaków, która ich zdaniem była bardzo wydajna. Przyznawali Polakom powyżki płac i zachęcali do sprowadzenia swych rodzin, krewnych oraz znajomych. Podkreślali, że chętnie przyjmą Polaków do pracy. Autor wspomnień zaznacza: " po obiecaniu nam podwyżki prosili nas, jak mamy jakąś rodzinę, kolegów, znajomych Polaków, byśmy ich sprowadzali, a oni chętnie przyjmą do pracy. Przynali, że Francuzi są mniej wytrzymali (...) ". 

3. Wskaż przyczyny niechęci, a nawet nienawiści robotników francuskich do ich cudzoziemskich kolegów

- Zdaniem francuskich fabrykantów, praca Polaków była bardzo wydajna. Francuzi nie mieli tyle siły, co Polacy. W okresie wielkiego kryzysu ekonimicznego pogłębiły się konflikty między Polakami a Francuzami. Obywatele Francji byli zwalniani z zakładów przemysłowych, natomiast osoby polskiego pochodzenia pracowały bez przeszkód. W tekście źródłowym czytamy: " Robotnicy francuscy byli niezadowoleni, że obcokrajowcy zajmują ich warsztaty pracy, a oni są bez roboty (...) Było rzeczywiście dużo wypadków podczas bezrobocia, że robotników francuskich zwalniali, a cudzoziemcy pracowali. Z tego w owym czasie była pewna nienawiść do cudzoziemców, a szczególnie Polaków" .