Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przeczytaj wypowiedź marszałka Piłsudskiego 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przeczytaj wypowiedź marszałka Piłsudskiego

Źródło 1. Zadanie
Źródło 2. Zadanie

1. Wskaż zagrożenia dla Polski, które dostrzegał Piłsudski.  

  • kooperacja Niemiec i ZSRR (dwóch byłych państw zaborczych), co stwarzałoby wielkie niebezpieczeństwo dla odrodzonej Rzeczypospolitej.

2. Wyjaśnij, jakie działania chciał podjąć Piłsudski

  • Józef Piłsudski uważał, iż w takiej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem będzie prowadzenie polityki balansowania między Berlinem i Moskwą, zaznaczał jednak, że " Gra będzie trudna przy paraliżu woli i krótkowzroczności Zachodu oraz nieudania się moich planów federacyjnych ". Marszałek był zwolennikiem zbudowania za wschodnią granicą bloku państw sfederowanych z Polską. Uważał, że w ten sposób doprowadzi do trwałego osłabienia imperialistycznych dążeń ZSRR.