Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż główne zagrożenia zewnętrzne Polski 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż główne zagrożenia zewnętrzne Polski

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Główne zagrożenia zewnętrzne Polski w latach 20. XX w. :

  • Zawarcie niemiecko - sowieckiego traktatu w Rapallo - układ dotyczył ścisłej współpracy gospodarczej i wojskowej między tymi dwoma państwami. Niemcy mogli odtąd szkolić swoich lotników oraz kadrę wojsk pancernych na poligonach w ZSRR. Rosjanie uzyskali natomiast dostęp do nowoczesnych technologii niemieckich. Nawiązanie współpracy niemiecko - sowieckiej zagrażało odrodzonej Rzeczypospolitej.
  • Podpisanie traktatu w Locarno (16 X 1925 r.) - przedstawiciele Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Niemiec zawarli porozumienie, na mocy którego władze niemieckie zagwarantowały nienaruszalność granic francuskich i belgijskich. Odmówiły natomiast przyznania takich gwarancji dla granicy z Polską i Czechosłowacją, co świadczyło o tym, że Niemcy planują zmianę swojej wschodniej granicy.