Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przeczytaj fragment wspomnień Aleksandry Piłsudskiej 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeczytaj fragment wspomnień Aleksandry Piłsudskiej

Źródło 1. Zadanie
Źródło 2. Zadanie

1. Wymień czynniki, które mogły wpływać na ocenę dokonaną przez Aleksandrę Piłsudską

- Aleksandra Piłsudska będąc żoną marszałka Józefa Piłsudskiego, popierała politykę prowadzoną przez współmałżonka.

- Piłsudska chwaliła reformy przeprowadzone w dziedzinie społecznej, ponieważ sama prowadziła działalność hororową i charytatywną. W stowarzyszeniu „Osiedle” wspierała mieszkańców baraków dla bezdomnych w Warszawie, a w towarzystwie „Opieka” zakładała świetlice z bibliotekami dla młodzieży.

- Pamiętała czasy zaborów i widziała jak wielkim przeobrażeniom uległo państwo polskie po odzyskaniu niepodległości.

2. Wymień rozwiązane i nierozwiązane problemy społeczne i gospodarcze międzywojennej Polski wskazane przez Aleksandrę Piłsudską

Rozwiązane problemy społeczne i gospodarcze międzywojennej Polski :

 • Wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej wojska.
 • Ustabilizowano kurs złotego.
 • Zainewstowano w rozwój przemysłu. 
 • Wybudowano nowoczesny port w Gdyni.
 • Ujednolicono prawo (konstytucja marcowa, konstytucja kwietniowa).

Nierozwiązane problemy społeczne i gospodarcze międzywojennej Polski :

 • Reforma rolna, wdrażana w sposób bardzo powolny. 
 • Niedokończona rozbudowa nowych ośrodków przemysłowych (COP).

3. Nazwij najważniejsze inwestycje gospodarcze międzywojennej Polski wskazane przez żonę Józefa Piłsudskiego

 • Centralny Okręg Przemysłowy. 
 • Budowa portu w Gdyni. 
 • Reforma walutowa Stanisława Grabskiego.
 • Reforma Rolna.