Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wskaż cechy państwa autorytarnego w Polsce 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż cechy państwa autorytarnego w Polsce

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Cechy państwa autorytarnego w Polsce pod rządami sanacji :

  • Główną wartością stało się państwo, a nie suwerenny naród. 
  • Prezydent skupiał jednolitą i niepodzielną władzę państwową. Podlegały mu: sejm, senat, rząd, siły zbrojne oraz sądownictwo. Odpowiadał jedynie przed Bogiem i historią.
  • Najistotniejszymi sprawami w państwie kierował Józef Piłsudski, który formalnie nie piastował żadnych najważniejszych funkcji państwowych.
  • Prawa i wolności obywateli były ograniczone. 
  • Sejm utracił swoje funkcje kontrolne nad rządem, co w połączeniu ze wzmocnieniem pozycji prezydenta niemal całkowicie eliminowało go z rządzenia państwem. 
  • Ograniczono zasadę pluralizmu politycznego. Obóz sanacyjny skupiał pełnię władzy. 
  • Władza opierała się na rozbudowanym systemie kontroli jednostki. 
  • Józef Piłsudski stosował technikę odwoływania i ponownego powoływania gabinetów o podobnych składach pod przewodnictwem tych samych osób (tzw. bartlowanie).