Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wymień przyczyny i skutki wielkiej czystki 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wymień przyczyny i skutki wielkiej czystki

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Przyczyny wielkiej czystki w armii, aparacie bezpieczeństwa i najwyższych władzach ZSRR .

  • Zgładzenie wszystkich, którzy mogli zagrozić pozycji Józefa Stalina w aparacie partyjnym.
  • Dążenie do zlikwidowania starych działaczy komunistycznych oraz dowódców wojskowych. 
  • Chęć powołania nowej kadry dowódczej, bezwzględnie posłusznej woli Stalina.

Skutki wielkiej czystki w armii, aparacie bezpieczeństwa i najwyższych władzach ZSRR .

  • Rozstrzelanie marszałka Michaiła Tuchaczewskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Niemiec. 
  • W wyniku czystki przeprowadzonej w armii zlikwidowano 90% generałów i 80% pułkowników oraz niemal wszystkich najwyższych oficerów politycznych. W sumie zgładzono ok. 40 tys. oficerów armii i floty wojennej. Zastąpiono ich ludźmi bezwzględnie poddanymi Stalinowi, słabo wykształconymi, nieposiadającymi odpowiednich kwalifikacji.
  • Zamordowano lub zesłano do obozów pracy doświadczonych inżynierów pracujących na potrzeby Armii Czerwonej, m.in. Nikołaja Polikarpowa oraz Andrieja Tupolewa.
  • Nikołaj Jeżow został aresztowany i rozstrzelany. Szefem NKWD mianowano Ławrientija Berię. 
  • W wyniku wielkiej czystki zgładzono łącznie ok. 3 - 3,5 mln osób, w tym od 180 tys. do ponad miliona członków WKP(b). 
  • Aresztowano od 7 do 8 mln obywateli ZSRR. Pod koniec wielkiej czystki w obozach pracy przymusowej przebywało ok. 8 mln skazanych.
  • Nastąpiło całkowite zastraszenie społeczeństwa. Ludzie znikali nocami, aresztowani przez NKWD, a ich najbliżsi bali się o nich upomnieć, aby nie podzielić ich losu.