Historia
 
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, na czym polegał kult jednostki 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, na czym polegał kult jednostki

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Kult jednostki pełnił w Rosji Sowieckiej cele propagandowe. Za jego pomocą Józef Stalin wywyższał swoją osobę i piętnował przeciwników politycznych. Przywódca komunistów w prasie, literaturze, na obrazach i w filmie był przedstawiany jako dobry ojciec narodu, troszczący się o losy swoich poddanych. Sławiono jego geniusz polityczny i wojskowy. Stalin często pozował do fotografii w otoczeniu dzieci oraz prostych obywateli, tworząc w ten sposób wizerunek dobrotliwego ojca narodów wchodzących w skład ZSRR. Stawiano mu pomniki, jego imieniem nazywano szkoły, urzędy pańnstwowe, zakłady przemysłowe oraz miasta - w 1925 r. Carycyn zmienił nazwę na Stalinogród. Portrety Stalina wisiały niemal wszędzie, w księgarniach sprzedwano jego dzieła, a prasa drukowała pod jego adresem wiernopoddańcze teksty. Na wielu plakatach przywódca Sowietów przedstawiany był jako twórca potęgi gospodarczej oraz dobrobytu ZSRR. W rzeczywistości odpowiadał za śmierć milionów swoich obywateli.