Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Uzupełnij tekst. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij tekst.

7 Zadanie
8 Zadanie

W latach 70. i 80. XX w. doszło do wielu zamachów terrorystycznych, za którymi stały radykalne ugrupowania nacjonalistyczne . Największą sławę wśród nich zdobyły działające we Włoszech Czerwone Brygady i wywodząca się z Republiki Federalnej Niemiec Frakcja Czerwonej Armii. Terroryzmem posługiwały się też organizacje nacjonalistyczne, np. działająca w Irlandii Irlandzka Armia Republikańska (IRA) , czy też walcząca z państwem baskijska ETA (Kraj Basków i Wolność). W pierwszych latach XXI w. zwiększyła się aktywność organizacji islamskich, z których największy rozgłos zdobyła Al-Kaida Na jej czele stał Osama bin Laden. We wrześniu 2001 roku jego organizacja przeprowadziła ataki na cele znajdujące się na terenie Stanów Zjednoczonych , niszcząc w Nowym Yorku dwie wieże World Trade Center - WTC .