Historia
 
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj

5 Zadanie
6 Zadanie

A. Podaj dwa argumenty, za pomocą których przywódcy pięciu państw Układu Warszawskiego uzasadniali konieczność interwencji w Czechosłowacji

- obawa przed odłączeniem Czechosłowacji od wspólnoty państw socjalistycznych - " coraz bardziej uporczywe ataki ze strony realkcji wewnętrznej i międzynarodowej ".

- wezwanie o pomoc w tłumieniu rewolucji, które skierowali do Moskwy czechosłowaccy przywódcy partyjni oraz działacze państwowi.

B. Wyjaśnij, kogo sygnatariusze Proklamacji określają jako kontrrewolucjonistów

- Sygnatariusze Proklamacji, mianem "kontrrewolucjonistów" określali przedstawicieli mocarstw zachodnich, przede wszystkim państwa członkowskie NATO. 

C. Napisz, w jakim celu została ogłoszona Proklamacja

- Proklamacja została ogłoszona w celu oczyszczenia wojsk Układu Warszawskiego z wszelkich oskarżeń i zrzucenia winy za interwencję zbrojną w Czechosłowacji na państwa Europy Zachodniej.