Historia
 
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Uzupełnij tabelę. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Ogranizacja związana z blokiem państw demokratycznych

  • NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego;
  • OEEC - Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej;

Organizacja związana z blokiem państw komunistycznych

  • Układ Warszawski;
  • Kominform -   Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych;
  • RWPG  - Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej;