Historia
 
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Rozstrzygnij, czy podane informacje są 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rozstrzygnij, czy podane informacje są

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

A. Po śmierci Józefa Stalina doszło w ZSRR do potępienia jego rządów - Prawda

B. Po II wojnie światowej ZSRR podporządkował sobie wiele państw Europy Wschodniej. Państw te nazywa się niekiedy krajami demokracji ludowej - Prawda .

C. Polityka Michaiła Gorbaczowa doprowadziła do odprężenia w stosunkach ZSRR z USA - Prawda

D. Interwencje ZSRR i państw Układu Warszawskiego w Albanii, na Węgrzech i w Czechosłowacji doprowadziły do zaniechania prób demokratycznych reform w tych krajach - Fałsz .