Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj

3 Zadanie

A. Zaznacz poprawne dokończenie zdania .

Niniejszy dokument został podpisany 

[] 1. w Paryżu 22 czerwca 1940 r. 

[x] 2 . na pokładzie brytyjskiego okrętu wojennego na Atlantyku 14 sierpnia 1941 r .

[] 3. w Waszyngtonie 1 stycznia 1942 r.

[] 4. w Teheranie 28 listopada 1943 r. 

B. W tekście wspomniana jest Karta Atlantycka. Uzupełnij tabelę, podając imiona i nazwisko polityków, którzy ją podpisali, nazwy państw, z których się wywodzili oraz sprawowane przez nich urzędy .

Imię i nazwisko - Państwo - Urząd

  • Winston Churchill - Wielka Brytania - premier
  • Franklin Delano Roosevelt - Stany Zjednoczone - prezydent

C. Podaj nazwę narodu, którego przedstawiciele nie podpisali dokumentu, ale uczestniczyli od 1939 r. w walce z państwami osi.

- Polacy.