Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Na podstawie tekstów źródłowych i wiedzy 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na podstawie tekstów źródłowych i wiedzy

1 Zadanie
2 Zadanie

A. Podaj nazwę i datę uchwalenia dokumentu, pochodzi fragment A .

- Konstytucja marcowa uchwalona 17 marca 1921 roku.

B. Wymień trzy zasady sprawowania władzy ujęte w dokumencie A

1. Władza ustawodawcza - Sejm i Senat.

2. Władza wykonawcza - sprawowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

3. Władza sądownicza - sprawowana przez niezawisłe sądy.

C. Podaj nazwę i datę uchwalenia dokumentu, a którego pochodzi fragment B

- Konstytucja kwietniowa uchwalona 23 kwietnia 1935 roku.

D. Nazwij system sprawowania władzy wprowadzony w Rzeczypospolitej przez dokument A oraz system sprawowania władzy wprowadzony przez dokument B

dokument A: ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów.

dokument B: system prezydencki o charakterze autorytarnym .