Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Uzupełnij tabelę - wpisz daty zawarcia 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij tabelę - wpisz daty zawarcia

1 Zadanie
2 Zadanie

Państwo, w którym zawarto traktat - Data (roczna) zawarcia traktatu - Nazwa traktatu i główne postanowienia .

  • Francja - 1921 r . - polsko - francuski układ sojuszniczy - zakładał współdziałanie polityczne i wojskowe pomiędzy Francją a II RP. Oba kraje zgodziły się na współpracę w momencie zaatakowania ich przez wojska niemieckie. Józef Piłsudski nie wiązał z tym sojuszem większych nadziei, ponieważ uważał, że jego trwałość w dużym stopniu uzależniona jest od sytuacji międzynarodowej.
  • Rumunia - 1921 r . - traktat sojuszniczy - na mocy tego porozumienia Polska i Rumunia zobowiązywały się do udzielenia wzajemnej pomocy militarnej w przypadku agresji sowieckiej. 
  • Watykan - 1925 r . - konkordat - w wyniku zawartego porozumienia Kościół rzymskokatolicki otrzymał znaczne przywileje w Rzeczypospolitej - swobodę działalności duszpasterskiej, nauczanie religii w szkołach. W zamian państwo polskie uzyskało diecezje dostosowane do nowych granic Rzeczypospolitej, co było jednoznaczne z ich akceptacją przez Watykan. Na terenie Polski istniało odtąd 5 metropolii: gnieźnieńsko-poznańska, krakowska, warszawska, lwowska i wileńska.
  • ZSRR - 1929 r. - protokół moskiewski , zwany też protokołem Litwinowa - Polska, ZSRR, Łotwa, Estonia, Rumunia, a później także Litwa, Turcja i Persja, wyrzekali się używania siły w sporach terytorialnych. Dokument ten miał gwarantować nienaruszalność granic na wschodzie Europy. 
  • ZSRR - 1932 r . - pakt o nieagresji - Polska i ZSRR wyrzekały się użycia siły w rozwiązywaniu wzajemnych sporów, potwierdzały zapisy traktatu ryskiego i protokłu moskiewskiego. Pakt wzmacniał pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz rozpoczynał okres ocieplenia w stosunkach polsko - sowieckich.
  • Niemcy - 1934 r . - deklaracja o niestosowaniu przemocy - pozwoliła na znormalizowanie kontaktów miedzy Polską a Niemcami. Porozumienia spotkało się z niedowierzaniem w całej ówczesnej Europie. Najbardziej negatywne reakcje wywolało w Paryżu, Pradze i Moskwie. ZSRR i Czechosłówacja uznały nawet, że Polska podpisała z Niemcami tajny pakt antysowiecki.