Historia
 
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Zaznacz poprawne dokończenia zdań. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zaznacz poprawne dokończenia zdań.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

A. "Niewidzialna ręka rynku" to termin oznaczający

[] 1. przekonanie ekonomistów w latach 30. XX w., że przyczyną wielkiego kryzysu gospodarczego była niehamowana odpowiednio inflacje. 

[x] 2. przekonanie ekonomistów lat 20. XX w., że gospodarka sama się reguluje

[] 3. przekonanie panujące wśród ekonomistów w latach 20. XX w., że znaczny wpływ na gospodarkę mają przeprowadzane masowo czyny społeczne. 

[] 4. pogląd, że gospodarką rynkową mogą sprawnie sterować tylko władze centralne danego państwa. 

B. Interwencjonizm państwowy oznacza

[x] 1. ingerencję państwa w gospodarkę

[] 2. dążenie do powstrzymania się władz państwowych od ingerencji w sprawy gospodarcze.

[] 3. nacjonalizowanie przez państwo największych przedsiębiorstw w danym kraju. 

[] 4. decyzję państwową, aby sprzedawać towary na rynkach krajowych i zagranicznych po cenach dumpingowych.