Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Spośród wymienionych pojęć podkreśl to

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
  • kołchoz 
  • kułak 
  • kołchoźnik 
  • pionier - podkreśl
  • kolektywizacja