Historia
 
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Rozstrzygnij, czy podane informacje są 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rozstrzygnij, czy podane informacje są

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

A. Parlament Rosji Radzieckiej nosił nazwę Rada Komisarzy Ludowych - Fałsz .

B. W 1919 r. powstał w Rosji Radzieckiej system obozów pracy przymusowej zwany GUŁag - Prawda .

C. Przez całe pierwsze dzisięciolecie istnienia Rosji Radzieckiej i ZSRR w państwie tym toczyła się wojna domowa, w której bolszewicy walczyli z armiami "białych" generałów oraz interweniującymi państwami ententy - Fałsz .

D. Do walki o władzę w ZSRR po śmierci Lenina stanęli m.in. Lew Trocki, Józef Stalin i Michaił Tuchaczewski - Fałsz