Historia
 
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie informacje 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie informacje

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Nazwa organizacji - Rok - Krótka charakterystyka organizacji

A. Grupa Wyszehradzka - 1991 - zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej - Polski, Węgier, Czech i Słowacji, którego celem stało się pogłębianie współpracy między tymi państwami, w początkowej fazie w szczególności w kwestiach przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO. 

B. Trójkąt Weimarski - 1991 - Forum konsultacyjne założone podczas spotkania w Weimarze, skupiające Polskę, Francję i Niemcy. Celem forum jest rozwijanie współpracy politycznej między członkami.

C. Partnerstwo dla Pokoju - 1994 - mechanizm współpracy wojskowej Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego z państwami spoza NATO, mający służyć umacnianiu stabilizacji i bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim .