Historia
 
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj

1 Zadanie
2 Zadanie

A. Podaj nazwę procesu przejmowania przez państwo majątku z rąk prywatnych

- Nacjonalizacja przemysłu. 

B. Wymień dwa ogólne rodzaje przedsiębiorstw przejmowanych przez państwo na mocy przytoczonej powyżej ustawy .

- Przedsiębiorstwa górnicze.

- Przedsiębiorstwa przemysłowe.

C. Wyjaśnij, czyje przedsiębiorstwa przechodziły na własność skarbu państwa bez odszkodowań. Podaj powody takiego działania .

- Bez odszkodowań przeszły na własność skarbu państwa wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe, górnicze, komunikacyjne, bankowe, ubezpieczeniowe oraz handlowe znajdujące się na tzw. Ziemiach Odzyskanych oraz na obszarze dotychczasowego Wolnego Miasta Gdańska.

Dwa podowy takiego działania :

- Dążenie do zagospodarowania poniemieckich Ziem Odzyskanych.

- Chęć uzyskania przez komunistów pełnej kontroli nad wszystkimi sektorami polskiej gospodarki.