Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Narodowości II Rzeczypospolitej 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Narodowości II Rzeczypospolitej

Praca z mapą Zadanie
  • Określ, w których województwach większość mieszkańców stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych .

- Województwo Poleskie - Białorusini;

- Województwo Wołyńskie - Ukraińcy;

- Województwo Stanisławowskie - Ukraińcy;

- Województwo Lwowskie - Ukraińcy;

- Województwo Tarnopolskie - Ukraińcy

  • Wymień narodowości osiedlające się w zwartych skupiskach oraz te, które były rozproszone .

- W zwartych skupiskach osiedlali się Polacy, Żydzi (zwłaszcza w wielkich ośrodkach miejskich) oraz Niemcy.

- W rozproszeniu osiedlali się Ukraińcy, Białorusini oraz Litwini.