Historia
 
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przedstaw przebieg walk o przyłączenie 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przedstaw przebieg walk o przyłączenie

1 Zadanie
3 Zadanie

Przebieg walk o przyłączenie do Polski Górnego Śląska :

I powstanie śląskie

Decyzja konferencji paryskiej o przeprowadzeniu na terenie Górnego Śląska plebiscytu została negatywnie przyjęta przez skrajne środowiska niemieckie. Podjęły one terrorystyczne akcje przeciwko Polakom, co doprowadziło m.in. do śmierci 7 górników w kopalni "Mysłowice". Spowodowało to wybuch pierwszego powstania śląskiego (17 sierpnia 1919 r.) , które nie otrzymało wsparcia ze strony polskiego rządu i zakończyło się porażką militarną Polaków.

Doprowadziło jednak do wycofania wojsk niemieckich z Górnego Śląska i przyspieszyło przybycie komisji międzynarodowej (Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa) powołanej do nadzorowania plebiscytu. Zorganizowano także narodowe komisariaty plebiscytowe - polski i niemiecki. Polski Komisariat Plebiscytowy z siedzibą w Bytomiu był kierowany przez Wojciecha Korfantego. 

II powstanie śląskie

Wykorzystując złą sytuację międzynarodową Polski, spowodowaną niepowodzeniami w wojnie z Rosją Radziecką, niemieckie bojówki wzmogły latem 1920 r. terror wobec ludności polskiej. Doprowadziło to do wybuchu drugiego powstania śląskiego, zorganizowanego przez Polską Organizację Wojskową obszaru śląskiego (19 sierpnia 1920 r.). Również i to powstanie nie zostało wsparte przez polskie władze. Walki przerwano 28 sierpnia po mediacjach komisji międzynarodowej i podpisano umowę polsko - niemiecką, na mocy której obie strony wyrzekły się terroru i wyraziły zgodę na utworzenie mieszanej polsko - niemieckiej policji. 

Plebiscyt ba Górnym Śląsku odbył się 20 marca 1921 r. Zakończył się zwycięstwem Niemców, którzy zdobyli 60 % głosów (ponad 700 tys.), głównie w dużych miastach oraz w północnej części obszaru olebiscytowego. na Polskę oddano 40% głosów (ponad 460 tys.), przeważnie na wsiach i małych miejscowościach. 

III powstanie śląskie

W odpowiedzi na werdykt państw sprzymierzonych, który zakładał włączenie do Polski tylko części powiatów pszczyńskiego i rybnickiego - wybuchło trzecie powstanie śląskie (w noc z 2/3 maja 1921 r.)  Było ono lepiej przygotowane i objęło swym zasięgiem większosć Górnego Śląska. Zmagania trwały ponad miesiąc, a szczególnie krwawe walki toczyły się o górę Św. Anny. Powstanie zakończyło zawieszenie broni, które podpisano na początku lipca. Ostatecznie Polska uzyskała 29 % terenów plebiscytowych - powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, świętochłowicki i tarnogórski. Ziemie te były cenne ze względu na duże znaczenie przemysłowe - znajdowały się tam kopalnie węgla kamiennego a także huty cynku i ołowiu.